google9891b53b6d2001cd.html

Salvation Bracelet

Mijn Geloofs Armband

Deze armband herrinnert mij aan de geloofsreis met Jezus, mijn Redder, elke dag
Zwart   Ooit was ik verloren door de zonde in mij
Rood    Maar Jezus Stierf voor mij, en betaalde de prijs
Wit       Mijn leven is vernieuwd, door Hem alleen
Blauw  Door de doop ben ik schoon gewassen, en heb ik berouw getoont
Groen  Ik zal Zijn Woord lezen, en zal elke dag bidden, om te kunnen zijn als Jezus
Geel of Goud  Als ik trouw zal zijn aan Zijn Woord, totdat Hij mij thuis zal roepen, zal de Kroon des Levens door Hem aan mij geschonken worden.

Romeinen 3: 23, Romeinen 5: 8, Psalm 51: 7, Romeinen 6:42, Petrus 3: 18, Openbaringen 2:10

©2016-2021 Grace And Praise, Christelijke Sieraden
info@grace-and-praise.nl