SLEUTEL

De sleutel staat voor opening, toegang tot....
Open je hart!
Geloof geeft toegang tot het eewige leven!
Matteüs 16:19:
"Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven