google9891b53b6d2001cd.html
nl

De christelijke betekenis van het symbool van de DUIF

symbool-duif
symbool-duif

Duif:

De duif wordt voornamelijk gezien als het symbool voor de Heilige Geest. En daarmee Gods aanwezigheid

Lukas 3:21, 22
21 En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus ook gedoopt was, en bad, dat de hemel geopend werd;

22 En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!

Maar de duif staat ook symbool voor vrede, de vredesduif en vrijheid.

DE VLEUGELS EN DE STAART
Als je kijkt naar de duif dan zal je ontdekken: aan iedere vleugel zijn negen grote veren en in de staart vijf grote veren. Natuurlijk zijn er meer, maar deze zijn noodzakelijk en geven de vleugels en de staart zijn kracht. Je weet dat je met één vleugel niet kan vliegen, hooguit rondjes kan vliegen. En zonder staart kan je niet sturen, dan zou je richtingloos zijn!
Nu heeft de Bijbel het over: 9 gaven, 9 vruchten en 5 bedieningen