google9891b53b6d2001cd.html

De christelijke betekenis van het symbool van de KROON

De kroon is het symbool van God de Koning. Wij zijn kinderen van God en daarmee koningskinderen.

Wij zijn Koningskinderen daar is geen twijfel over mogelijk. Lees dit vers maar eens:

Johannes 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven.

Zodra wij Gods vergeving aannemen en Jezus volgen kunnen wij onszelf kinderen van God noemen. Je bent een kind van de allerhoogste Koning, de Koning die eeuwig regeert. Wij zijn Zijn kinderen. Prinsessen en prinsen dus! Koninklijk bloed (het bloed van Jezus) stroomt door onze aderen. Blauw bloed.

1 Timoteüs 1:17
De Koning der eeuwen, de onvergankelijke, de onzienlijke, de enige God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen

©2016-2023 Grace And Praise, Christelijke Sieraden
Op al de zelfontworpen sieraden bestaat © Copyright. 
info@grace-and-praise.nl Cookies