google9891b53b6d2001cd.html
nl

De christelijke betekenis van het symbool van het KRUIS

Het-kruis-als-christelijk-symbool
Het-kruis-als-christelijk-symbool

 Geloof, Vergeving & Verzoening

In het christendom symboliseert het kruis de overwinning van Jezus over de dood. Wij geloven dat Hij door te sterven aan het kruis, zelf de straf voor de zonden van de mensen op zich genomen heeft. Voor gelovigen is het dragen van een kruis als sieraad een uiting van het geloof in Christus Jezus maar ook van Zijn opstanding. (Daarom gebruiken wij alleen lege kruisjes: omdat de Heer niet meer aan het kruis is, maar is opgestaan en leeft!) Je kunt het kruis zien als teken van liefde dat Christus Jezus dit voor jou heeft gedaan of als herdenking aan het lijden van Christus Jezus.

Romeinen 5:9
Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld.

1 Korintiërs 13:13
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.