google9891b53b6d2001cd.html

Kleuren en hun symbolische Christelijke betekenis

God is een God van kleur. In de Bijbel wordt veel gesproken over kleuren.

Hier worden de kleuren uitgelegd met Bijbelteksten waar je meer informatie over kan vinden.

Rood: Bloed van Jezus, Vergeving en Reiniging van Zonde, Bevrijding, Liefde van Jezus voor ons. De belangrijkste kleur in de Bijbel. Zijn liefde voor ons. Het bloed van het Lam.
Overwinning, Openbaring 12:11
Genezing van alle kwaal, bescherming, Jesaja 53:4-6Vergeving van alle zonden, Mattheus 26:27-28
De liefde van de Vader, Johannes 3:16

Paars: Koningschap, Overwinning, Macht en Autoriteit voor deze kleur werden purperslakjes gebruikt en deze waren heel zeldzaam dus was de stof erg kostbaar.
Koninklijk priesterschap, Exodus 28
Jezus als middelaar, de deur tot de Vader, Exodus 26:31-36, Exodus 27:16, Johannes 10:9
Autoriteit en Koninklijkheid, Hooglied 3:9-10,
Ester 8:15, Richteren 8:26

Geel: Gods heerlijkheid, Vreugde, Jezus als licht van de wereld, blijdschap. Als we naar God en Zijn werken opzien, zullen we stralen van blijdschap, Psalm 34:6
Jezus als licht van de wereld, Johannes 1:1-11Ontmaskering (scheiding tussen goed en kwaad) Johannes 3:20-21 Licht overwint duisternis,
Micha 7:8-9, Romeinen 13:12
Gods woord, Psalm 119:105, 130
Als Christenen ons licht laten schijnen, Mattheus 5:14-16

Blauw: Heilige Geest, Levend Water. Alles wat Jezus deed op aarde deed Hij door de kracht van de Heilige Geest. We moeten ons telkens opnieuw laten vullen door de Heilige Geest. Water dat stil staat, wordt brak, het moet blijven stromen.Heilige Geest en Levend Water, Johannes 7:38 Openbaring 22:1
Kracht/gaven van de Heilige Geest, 1 Korinthe 12:1-13, Ezechiel 47:8-12

Groen: Nieuwheid van het leven, Groei en herstel
Geworteld in het vertrouwen op God en geplant aan het water, dan levert dit leven vruchten op. Leven, groei en vrucht, Jeremia 17:7-8 Psalm 1:3 Psalm 52:10
Herstel, genezing, vernieuwing, Openbaring 22:2 Ezechiel 47:12

Zilver: Verlossing, Loutering, Zuivering. Een zilversmid blijft het zilver in de oven in de gaten houden, tot hij zichzelf erin kan zien, dan is het goed gezuiverd, dat moet op precies het juiste moment anders kan hij het weggooien. Zo houdt Jezus ons in de gaten om ons helemaal te zuiveren en te louteren.Zuivering, loutering, Maleachi 3:3 Zacheria 13:9
Talenten, Mattheus 25:14-30
Verlossing, Jezus heeft ons verlost en is betaald voor zilver, Mattheus 27:3-4

Goud: Heerlijkheid, Glorie, Heiligheid, aanwezigheid van God. Eeuwige God. Loutering, Zacheria 13:9
Lofprijs en aanbidding, Openbaring 5:11-14
en Rijkdom van God, Haggai 2:8

WitGoud: Glorie van God, Glorie van God
Ezechiel 1:4 Ezechiel 8:2

Wit: Glorie van God. De Glorie van God wordt omschreven met iets van witgoud, Ezechiel 1:4 Ezechiel 8:2

Roze: Genezing, Gezondheid. Roze is de mengkleur van rood en wit. Dit is een mengeling van het Bloed van Jezus en de Heiligheid van God. Het laat de liefde van de Vader zien dat Hij Zijn Zoon gaf. Maleachi 3:23-24 Genezing en heling Jesaja 53:4-5
Herstel tussen de Vader en ons, 1Johannes 4:9-10

Oranje: Lofprijs en vuur en vreugde van de Heilige Geest.
Lofprijs, Psalm 150
Vuur van de Heilige Geest, Handelingen 2:1-4
Geestelijke wapenuitrusting Efeze 6:10-20
Vreugde door de Heilige Geest, Handelingen 13:52

Saffier: Heilige grond, Troon van God Heilige Grond, Exodus 24:10 Troon van God, Ezechiel 1:26 Ezechiel 10:1

Smaragd: Genade
Jezus werd als Koning binnengehaald met groene palmtakken. Daarbij riepen de mensen Hosanna, wat betekend, wees genadig. Hosanna, Mattheus 21:9, Marcus 11:8-10, Openbaring 4:3

Olijfgroen: Olie van de eerste persing. De beste olijfolie is de olie van de eerste persing. Deze staat voor de olie van de Heilige Geest. Laat je onderdompelen en bevloeien met Zijn olie. Zalving over de gemeente of samenkomsten, Psalm 133 Zalving voor jou als persoon/roeping, Psalm 23:5 Apart gezet, Heiliging, Exodus 40:9-16

De kleuren en hun betekenis, van de Salvation Bracelet zijn op bovenstaande uitspraken gebaseerd, en hebben een christelijke symbolische betekenis

©2016-2024 Grace And Praise, Christelijke Sieraden
Op al de zelfontworpen sieraden bestaat © Copyright. 
info@grace-and-praise.nl Cookies