google9891b53b6d2001cd.html

De christelijke betekenis van het symbool van de Vleugels

symbool-vleugels
symbool-vleugels

In de bijbel staan diverse teksten over vleugels, vleugels van de Cherubs en vleugels van een arend die waakt over zijn jongen. De vleugel staat symbool voor God's bescherming en Zijn leiding.

Deuteronomium 32:11-12
Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, 12 zo heeft de HEER zijn volk geleid, Hij alleen: geen andere god stond Hem bij.

Deuteronomium 33:27
Waar Mozes belijdt : De eeuwige God is u een woning en onder u met zijn eeuwige vleugels

2 Kronieken 5:7-8
De priesters brachten de ark van het verbond met de HEER naar zijn nieuwe plaats in de achterste zaal van de tempel, het allerheiligste, en zetten hem neer onder de vleugels van de cherubs, 8 zodat de gespreide vleugels van de cherubs zich beschermend over de ark en zijn draagbomen uitstrekten.

©2016-2023 Grace And Praise, Christelijke Sieraden
Op al de zelfontworpen sieraden bestaat © Copyright. 
info@grace-and-praise.nl Cookies