google9891b53b6d2001cd.html

De christelijke betekenis van het  teken TRINITY

symbool-trinity-teken
symbool-trinity-teken

De triquetra (Latijn voor driehoekig) Of Trinity. Het symboliseert de drie-eenheid, wat inhoudt dat God zich openbaart als drie personen: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Ze hebben elk hun eigen taak. De Vader is de Schepper door Zijn kracht; de Zoon is de Heiland door Zijn bloed; de Geest de Heiligmaker doordat Hij woont in de harten van gelovigen. Het zijn drie Personen die je los van elkaar kunt zien. En tegelijk zijn die Personen helemaal één.

1 Johannes 5:7 en 2 Korinthe 13:13: "De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen."

©2016-2023 Grace And Praise, Christelijke Sieraden
Op al de zelfontworpen sieraden bestaat © Copyright. 
info@grace-and-praise.nl Cookies