google9891b53b6d2001cd.html
nl

ICHTUS

symbool-ichtus-vis
symbool-ichtus-vis

De Ichtus is van oorsprong een Oud- grieks woord dat "vis" (ἰχθύς) betekent. De vis staat in verband met de doop in het water, maar de vis gaat ook over de verhalen over de wonderbare visvangst. Ichtus is bovendien een voor christenen belangrijke afkorting. Iedere letter in het woord ἰχθύς is namelijk een afkorting voor een woord. Die woorden tezamen vormen de zin (vertaald):Iesous= Jezus, CHristos= Christus, Theou= Gods, Uios= Zoon, Soter= Verlosser/ Redder
De Ichthus werd circa 2000 jaar geleden een geheim teken van herkenning voor (vervolgde) christenen. Als men dit teken in een plaats of stad tegenkwamen wisten ze dat er andere christenen woonden.

Ook komt de vis regelmatig in de bijbel voor. In Mattheus 14:19 staat:

En Hij beval de scharen, dat zij in het gras zouden gaan zitten, nam de vijf broden en de twee vissen, en hij zag op naar de hemel, sprak de zegen uit, brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen en de discipelen gaven ze aan de scharen.

In Mattheus 7:10 staat: Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven?

In Mattheus 4:19 staat: En hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken.