google9891b53b6d2001cd.html

De christelijke betekenis van het symbool van de MUZIEKSLEUTEL

Zing voor de Heere een nieuw lied!

Dat muziek ook een belangrijk onderdeel is in het geloofsleven blijkt alleen al uit het aantal keren dat het in de Bijbel wordt genoemd, 839 keer maar liefst! David was niet alleen herder en later koning, maar hij was ook een musicus en kon zelfs de woedende koning Saul rustig krijgen door muziek te maken. David en het volk Israël droegen de ark ondersteund met veel muziek Jeruzalem binnen. Voor de tempeldienst werden velen zangers en musici aangesteld. En ook bij de inwijding van de tempel was muziek een zeer belangrijk onderdeel.

Niet alleen het oude testament staat er vol van. Ook in het nieuwe Testament komt muziek vaak voor. Een enorm engelenkoor zong het Ere zij God bij de geboorte van Jezus en ook in Openbaringen lezen we over een enorm koor van engelen dat in de Hemel God met muziek aanbidt.

Voorbeelden van zangers zijn: David (hij zong en speelde harp en is de schrijver van vele psalmen), Mirjam (zij zong een lied en speelde op de tamboerijn), Maria (zij zong een loflied toen zij van een engel te horen had gekregen dat ze in verwachting was van Jezus), Mozes (hij zong toen God het volk gered had van de Egyptenaren), Paulus en Silas (zij zongen in de gevangenis lofliederen voor God), en ga zo maar door.

©2016-2022 Grace And Praise, Christelijke Sieraden
info@grace-and-praise.nl Cookies